Az ERDÉSZETI és FAIPARI INNOVÁCIÓS EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE

(részletek az Alapszabályból)

 

  1. Az Egyesület céljai:

Az Egyesület célja, hogy tagjainak széleskörű, faipar és erdővédelem területén elért eredményeit, valamint a faanyag illetve a meglévő veszélyeztetett erdőállomány iránt érzett elkötelezettség alapján támogassa a faipari innovációs tevékenységet, a fával kapcsolatos kutatási célokat [TEÁOR 9412].

Az Egyesület ezen cél elérése érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

- Hazai és külföldi szakkonferenciák szervezésében közreműködés, illetve hazai és külföldi szakkonferenciákon történő részvétel megszervezése, ezekre magyar előadók, egyetemi hallgatók, doktoranduszok részvételének megszervezése és anyagi támogatása [TEÁOR 8230].

- Az Egyesület céljai elérése érdekében részt vesz természettudományi, műszaki kutatásban, fejlesztésben, külö-nösen abból a célból, hogy az erdészeti és fafeldolgozási tevékenységet összhangba hozza a környezetvédelem általános követelményeivel [TEÁOR 7219 és 7490].

- Az Egyesület erőfeszítéseket tesz, hogy a szakmai múlt tudományos (írásos és más módon dokumentált) eredményei digitális formában a nagyközönség számára hozzáférhetővé váljon [TEÁOR 9101 és 7430].

- Az Egyesület céljaival kapcsolatos publikációk, hallgatói dolgozatok kiadásának elősegítése, szakmai és anyagi támogatása [TEÁOR 5811 és 5814].

- Az Egyesület elősegíti és népszerűsíti a fa alapanyag felhasználásával készülő különösen nagy hatású művésze-ti alkotások megismertetését és támogatja létrejöttüket [TEÁOR 9003].

9.2.    Az Egyesület gazdasági tevékenysége (részlet)

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási és befektetési tevékenységét csak másodlagosan, az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően végez. Az Egyesület az alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint tevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás [TEÁOR 7112]

- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás [TEÁOR 7022]

- Könyv, periodika nagykereskedelme [TEÁOR 4649]

- Hirdetési szolgáltatás [TEÁOR 7311]

- Fordítás, tolmácsolás [TEÁOR 7430]

- Összetett adminisztratív szolgáltatás [TEÁOR 8211]

- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás [TEÁOR 8219]